Werking

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die omwille van uiteenlopende redenen moeilijk op de arbeidsmarkt terecht kunnen. De Vlaspit is een dynamisch bedrijf dat steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context. Momenteel zijn we georganiseerd in twee vzw’s.

De vzw Sociale Werkplaats biedt onderdak aan de bedrijfsactiviteiten ‘kaarsen’, ‘kurk’ & ‘recyclage’ evenals aan de bedrijfsactiviteit ‘horeca’, met name eetcafé en catering ‘De Heerlyckheid’. Via deze activiteiten realiseert De Vlaspit duurzame tewerkstelling. Onze medewerkers werken in deze bedrijfsafdelingen onder een vast contract. We zijn tevens erkend als arbeidszorginitiatief en als partner deeltijds leren. Ook mensen in art 60-statuut worden via verschillende OCMW’s uit de regio bij ons tewerkgesteld.

De vzw Opleiding en werkervaring stelt  langdurig werklozen tijdelijk tewerk, waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is. 


Werknemers van De Vlaspit – in welk statuut dan ook- kunnen rekenen op coaching en begeleiding in hun dagelijkse arbeidssituatie om hun tewerkstellingstraject bij De Vlaspit maximaal te optimaliseren en hun competenties verder te ontwikkelen. Deze begeleiding brengt, indien nodig, ook de ruimere context van de werknemers mee in rekening zodat arbeid belemmerende factoren kunnen worden aangepakt.

 


bekijk Phara op bezoek bij de Vlaspit

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.