Wat doen we?

DE VLASPIT , PLEITBEZORGER VOOR EEN MEER SOCIALE ECONOMIE

De kernopdracht van De Vlaspit bestaat uit het ondernemen van acties die het welzijn en de maatschappelijke participatie van kansengroepen bevorderen. Meer bepaald is De Vlaspit begaan met mensen die omwille van uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De Vlaspit geeft vorm aan deze bezorgdheid door sociale tewerkstelling te creëren via verschillende kanalen.
In het realiseren van zijn kernopdracht wil De Vlaspit in de eerste plaats een goede werkgever zijn. Daarnaast wil de Vlaspit degelijke, kwaliteitsvolle en eerlijke producten en diensten aanbieden op de markt.

In de sociale werkplaats worden werknemers, vast en met de mogelijkheid tot langdurige begeleiding, tewerkgesteld. De ontwikkeling van hun competenties staat daarbij centraal. Verder worden ook medewerkers in een arbeidszorgstatuut tewerkgesteld. Het gaat hier over mensen die om zeer diverse redenen moeilijk terecht kunnen in het gewone arbeidscircuit. Ook deeltijds lerenden en art 60-igers van verschillende OCMW’s uit de regio krijgen bij De Vlaspit een kans.

In het werkervaringsproject van De Vlaspit krijgen medewerkers 1 jaar de kans om onder begeleiding ervaring op te doen in bepaalde werksoorten en zich hierin verder te bekwamen. Na dit jaar ervaring is het de bedoeling dat deze medewerkers kunnen doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit om zo hun situatie fundamenteel te kunnen verbeteren.

Met een aanbod van loopbaanondersteuning op maat van werkzoekenden, werknemers en werkgevers, leveren wij met onze werkplekarchitecten een belangrijke bijdrage aan de matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

DE VLASPIT IS EEN DYNAMISCH BEDRIJF DAT STEEDS IN EVOLUTIE IS.

De sociale werkplaats ontplooit momenteel volgende bedrijfsactiviteiten in haar verschillende afdelingen.

  • De bedrijfsactiviteit kaarsen- , kurk- en recyclage: onze medewerkers maken tuinkaarsen, offerkaarsen en sierkaarsen. Tevens recycleren wij paraffine en kurk (Recycork) om deze afgeschreven producten een nieuw leven te bezorgen als kaars of isolatiemateriaal. De Vlaspit voert ook energiescans uit.
  • De bedrijfsactiviteit horeca meer bepaald eetcafé & catering De Heerlyckheid: onze medewerkers bieden u graag gezonde en betaalbare maaltijden in ons fietsvriendelijk eetcafé De Heerlyckheid nabij de basiliek van Scherpenheuvel, of verzorgen de leveringen voor uw recepties en feesten op de plaats van uw keuze. We trekken daarbij de kaart van de eerlijke handel en bieden u, naast klassieke producten, ook fairtrade- en streekproducten aan. Met uw bedrijf of lokale vereniging kan u tevens gebruik maken van onze vergaderzaal. Of u kan streekproducten of kaarsen bij ons kopen in onze shop-in-the-shop. U wordt door onze ploeg zeer warm onthaald.
    Onze medewerkers onderhouden waardevol patrimonium, openbare ruimtes, burelen en keukens & sanitair, dit op aanvraag van particulieren.

Het werkervaringsproject van De Vlaspit omvat twee activtiteiten die gericht zijn op binnen- en buitenonderhoud.

  • De poetsploeg: onze medewerkers onderhouden waardevol patrimonium, openbare ruimtes, burelen en keukens & sanitair, dit op aanvraag van openbare diensten en vzw’s.
  • De groenploeg: onze medewerkers onderhouden parken, tuinen & publieke buitenruimtes en voeren reinigingswerken en kleine herstellingswerken uit in buitenruimtes, dit op aanvraag van openbare diensten en vzw’s.

Contact

De Vlaspit vzw
Basilieklaan 53
3270 Scherpenheuvel
tel. 013 78 46 34
fax. 013 78 59 13
info@devlaspit.be

DE VLASPIT, MAATWERK OP MENSENMAAT

De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit is een dynamische vzw die steeds in evolutie is. In de organisatie streven we naar een evenwicht tussen de sociale en de bedrijfseconomische context.

In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is.